• تامین و عرضه داروهای خارج از فهرست دارویی ایران بصورت تک نسخه ای و تامین داروهای فوریتی ، انواع واکسن ها و ملزومات و تجهیزات پزشکی مورد نیاز نظام سلامت با کمترین قیمت ، بالاترین کیفیت و کوتاهترین زمان ممکن